Ventilația modernă și climatizarea sunt esențiale în multe clădiri pentru a asigura condiții optime în ceea ce privește aerul și desfumarea în caz de incendiu. Sistemele Imtech de ventilație și climatizare asigură un climat de interior plăcut și condiții de producție optime.

Imtech construiește

  • Sisteme de ventilație și climatizare
  • Sisteme specifice pentru aplicații industriale
  • Sisteme de salvare cum ar fi instalațiile de desfumare
    pentru clădiri de birouri sau de producție de orice dimensiuni până la clădiri mari multifuncționale cum ar fi centre comerciale, aeroporturi, gări, centre sportive, săli de evenimente și expoziții și structuri de transport subteran cum ar fi tuneluri.

În construcțiile noi optimizăm echipamentul și instalațiile de ventilație cu ajutorul celor mai recente instrumente de simulare dezvoltate intern încă din faza de planificare. În cazul sistemelor existente, sfătuim operatorii clădirilor și instalațiilor în legătură cu reglementările statutare în vigoare și dezvoltăm soluții individuale pentru fiecare caz în parte.
Simulările asistate de computer permit realizarea de proiecte tehnice optime pentru instalațiile și componentele ce urmează a fi folosite în aceste instalații. Aceste concepte personalizate asigură un consum redus de energie și costuri de exploatare mai mici. Coordonarea exactă cu instalațiile de încălzire și răcire și cu toate aspectele sistemului de automatizare al clădirii face parte bineînțeles din conceptul tehnic comprehensiv.