Termeni si Conditii

1. INTRODUCERE

Prezentul document – denumit în continuare „Termeni”-(împreună cu documentele menționate în acesta) stabilește termenii și condiţiile care reglementează utilizarea acestui. Acești Termeni și Condiții se aplica la accesarea site-ului: www.imtech-romania.com .

Înainte de a utiliza acest site, va rugăm să citiți acești Termeni, dar si Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal si Politica de Cookies iar în cazul în care nu sunteți de acord cu toți Termenii, vă rugăm să nu utilizați site-ul www.imtech-romania.com, deoarece prin acceptarea Termenilor si  Conditiilor, acceptati implicit si celelalte amendamente cuprinse in documentul de prelucrare a datelor cu caracter personal cat si al politicior de cookies.

Ne rezervăm dreptul de a modifica parțial sau total, în orice moment, fără un anunț prealabil acești Termeni, precum si orice informație de pe site, iar dumneavoastră aveți responsabilitatea să îi citiți cu regularitate, deoarece la momentul utilizării site-ului sau al încheierii unui Contract (așa cum va fi definit în continuare) se vor aplica Termenii în vigoare în momentul respectiv.

2. DEFINITII ȘI TERMENI

Detinator – SC IMTECH TECHNOLOGY SRL cu sediul social în B-dul Marasti, nr. 41, ap. 9, Sector 1, Bucuresti, identificată prin Cod Unic de Înregistrare: 6810715 și Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/12154/2014.

Utilizator / vizitator – orice persoana fizica / persoana juridica sau orice entitate juridica care utilizeaza site-ul prezentat.

Site – domeniul www.imtech-romania.com si subdomeniile acestuia;

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, sau publicitari serviciile prestate de Detinatorul site-ului.

Conținut:

  • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament  electronic;
  • conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor de către Detinator prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • orice informație comunicata prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Detinatorului, Utilizatorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
  • date referitoare la Detinator, sau alte date privilegiate ale acestuia;

Document – prezentele Termene și Condiții, Politicile Cookies, Politicile de Confidentialitate si Protejara Datelor cu Caracter Personal

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta electronica (email, SMS) asupra Bunurilor si/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumita perioada, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

3. DATE DE CONTACT

Site-ul www.imtech-romania.com este proprietatea IMTECH TECHNOLOGY SRL cu sediul social în Bd-ul Marasti, nr. 41, Sector 1, Bucuresti.

Pentru a contacta www.imtech-romania.com, ne găsiți la telefon: +(40) 374 833 391 sau pe e-mail: contact@imtech-romania.com .

4. UTILIZAREA SITE-ULUI

Prin utilizarea acestui site și/sau completarea si trimitere de formulare de contact prin acesta, vă obligaţi să il folosiţi respectand toate normele din punct de vedere legal.

Vă rugăm să ne indicaţi o adresă de e-mail corectă și exactă, o adresă poștală și/sau alte date de contact. De asemenea, va dati acordul să folosim aceste date pentru a va contacta, atunci când este necesar. De asemenea vă rugam să consultaţi Politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal, Politica de Cookies si Politicile de confidentialitate.

Precizăm că dacă nu ne furnizaţi toate informaţiile de care avem nevoie, nu putem să va contactam, daca solcitati acest lucru prin formularul de contact.

5. RĂSPUNDERE ŞI ÎNLĂTURAREA RĂSPUNDERII

Imaginile produselor / serviciilor sunt cu titlu de prezentare, astfel ca serviciile oferite pot prezenta diferențe inerente care pot sa apară între poze si realitate. www.imtechromania.com nu își asumă răspunderea dacă descrierea produselor / serviciilor prezentate pe site nu este completă si/sau precisa.

www.imtech-romania.com nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului.

6. DREPTURI DE AUTOR

Întregul conţinut al site-ului www.imtech-romania.com incluzând imagini, texte, programe si orice alte date este proprietatea SC IMTECH TECHNOLOGY SRL fiind protejat conform Legii 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe și legislaţiei privind dreptul de proprietate
intelectuală si industrială. Folosirea oricăror elemente enumerate mai sus sau cuprinse de site-ul www.imtech-romania.com se sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare.

7. FRAUDA-VIRUŞI, PIRATERIE ŞI ALTE ATACURI LA SECURITATEA CALCULATORULUI

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul siteului www.imtech-romania.com sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul www.imtech-romania.com va fi considerata o tentativă de fraudare a site-ului www.imtechromania.com și va duce la începere de cercetare penală împotriva aceluia/acelor care a/au
încercat acest fapt.

8. FORȚĂ MAJORĂ

Nici una dintre părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen sau în mod corespunzător a obligaţiilor sale contractuale dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil.

Daca în termen de 10 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a Contractului, fără aplicarea de daune interese vreuneia dintre părţi .

9. LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

Contractele de achiziţie produse încheiate prin intermediul site-ului, sunt guvernate de legislaţia română. Eventualele litigii care rezultă din sau în legătură cu folosirea site-ului sau în legătură cu un Contract se vor rezolva pe cale amiabila , sau în cazul în care nu va fi posibil , litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul vânzătorului.

10. COMENTARII ŞI SUGESTII

Așteptăm cu interes comentariile şi sugestiile dumneavoastră. Vă rugăm să sa ne trimiteți comentariile şi sugestiile dumneavoastră pe adresa contact@imtech-romania.com .

Dacă, în calitatea dumneavoastră de Utilizator considerați că Drepturile v-au fost încălcate, aveți posibilitatea de a ne adresa reclamațiile dumneavoastră prin intermediul adresei electronice office@imtech-romania.com , în scopul soluționării litigiului pe cale extrajudiciară.

Acesti Termeni si Condiţii se aplică la utilizarea site-ului www.imtech-romania.com

SC IMTECH TECHNOLOGY SRL